• ข่าวสมัครงานสำหรับนิสิต

  • แนะนำเว็บไซต์ www.thaijob.com
  • เป็นเว็บไซต์หางานยอดนิยมที่
  • เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและ
  • คนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทต่างๆในประเทศไทย
  เพิ่มเติม
 • สาระน่ารู้ HR

  • KU SMART P การประเมินผลปฏิบัติงาน
  เพิ่มเติม
 • กระดานถาม-ตอบ

  • สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
  • กองบริหารทั่วไป
  • กองบริหารวิชาการนิสิต
  • กองบริการกลาง
  เพิ่มเติม

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

จัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
แบบฟอร์ม